01:36 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách tham khảo

Ảnh bìa sách Thiền Lâm Bảo Huấn

Thiền Lâm Bảo Huấn 2017

21:13 | 30/12/2016

Thiền môn thị Chúng...

Bìa sách Tông Cảnh Lục tập 5

Tông Cảnh Lục

02:47 | 01/10/2015

Dịch giả: Tuệ Đăng, Hân Mẫn

Danh từ Thiền học - phần cuối

03:39 | 07/04/2013

Từ chữ Tịch Chiếu (250) đến chữ Vô Tướng (302)

Danh từ Thiền học - phần 2

03:37 | 07/04/2013

Từ chữ Nhậm Ma (121) đến chữ Thượng Đường (249)

Danh từ Thiền học

Danh từ Thiền học

03:30 | 07/04/2013

Lược giải từ chữ A lại da (1) => Ngũ gia (120)

Tâm Linh Và Khoa Học Trong Phật Pháp - phần phụ lục 2

02:53 | 07/04/2013

Giới thiệu về cuộc sống của người Kogi

Tâm Linh Và Khoa Học Trong Phật Pháp - phần phụ lục 1

02:52 | 07/04/2013

Giới thiệu về "Vô dược liệu pháp"

Tâm Linh Và Khoa Học

Tâm Linh Và Khoa Học

02:39 | 07/04/2013

Tài liệu tham khảo trong sách nầy bao gồm các kinh Đại-thừa liễu nghĩa, những tác phẩm về khí công và công năng đặc dị Trung-quốc, đồng thời kết hợp triết lý Đông-phương với vật lý khoa học Tây-phương mà đưa ra lý luận khoa học mới về vũ trụ Vô-cực, cũng là giải phẩu Tâm-linh trong Phật-pháp