18:28 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Luận, Giảng » Triệu Luận

Triệu Luận - phần VI

Niết-bàn vô danh (phần cuối)

Triệu Luận - phần V

Niết-bàn vô danh (phần đầu)

Triệu Luận - phần IV

thư hỏi đáp với Lưu Di Dân

Triệu Luận - phần III

Bát-nhã vô tri

Triệu Luận - phần II

Bất chân không

Triệu Luận - phần I

Triệu Luận - phần I

Tông bản nghĩa - Vật bất thiên