14:15 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Luận, Giảng » Triệu Luận

Triệu Luận - phần VI

Niết-bàn vô danh (phần cuối)

Triệu Luận - phần V

Niết-bàn vô danh (phần đầu)

Triệu Luận - phần IV

thư hỏi đáp với Lưu Di Dân

Triệu Luận - phần III

Bát-nhã vô tri

Triệu Luận - phần II

Bất chân không

Triệu Luận - phần I

Triệu Luận - phần I

Tông bản nghĩa - Vật bất thiên