22:19 ICT Thứ tư, 22/10/2014

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền

       Tổ-sư-thiền là pháp Thiền-trực-tiếp do phật Thích-ca đích thân truyền cho Sơ-tổ Ma-ha-ca-diếp, rồi truyền cho Nhị-tổ A-nan, Tam-tổ Thương-na-hòa-tu, từ Tổ từ Tổ truyền xuống, đến Tổ thứ 28 là Bồ-đề-đạt-ma truyền sang Trung-quốc làm Sơ-tổ Trung-quốc rồi truyền cho người...

Danh mục chính

Hình ảnh

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách Hướng Dẫn Tham Thiền » Thiền thất khai thị lục

Thiền thất khai thị luc - phần I

Chủ nhật - 31/03/2013 19:00 Xem: 712

Hôm nay nhà Chùa vì các ông khởi Thất cho nên một số người phải bận rộn :

Thiền-đường, Ngoại-liêu, Thủ-lĩnh, Hành-đơn cho đến những người ở ngoài Chùa đều rất bận rộn. Vì các ông đả-thất, chẳng những người trong ngoài Chùa bận rộn mà có lẽ thập phương Chư Phật, Chư Đại Bồ-tát, Hộ-pháp Long-thiên cũng bận rộn không xiết. Nói chung ấy là vì các ông đả-thất.

Ta hỏi các ông : "Đả-thất là làm việc gì sao lại làm bao nhiêu người bận rộn như vậy ? Cái đó còn chẳng kể làm gì, ngay cả thập phương Chư Phật, Chư Đại Bồ-tát, Hộ-pháp Long-thiên so với chúng ta lại còn bận rộn hơn nữa, bận rộn việc gì vậy, các ông có người nào biết được không ? Đả-thất là làm cái việc gì ? Có lẽ có người còn chẳng hiểu được.

Trong lòng các ông nói rằng : "Những cực khổ lúc bình thường đã quá lắm rồi, nay lại còn phải đả-thất. Thầy nói nghe thì hay đấy, vì chúng tôi đả-thất, lại nói thập phương Chư Phật, Chư Đại Bồ-tát, Lịch Đại Tổ-sư, Hộ-pháp Long-thiên đều vì chúng tôi mà bận rộn. Bận rộn là bận rộn việc gì, chẳng qua chỉ đem đến thêm chút khổ nữa cho chúng tôi phải chịu đựng chứ có việc gì khác nữa đâu ?".

Đúng thật đáng thương xót ! thương xót không thể nói được. Các ông tuy ngu mê như thế nhưng ta vẫn chiếu theo Quy-củ của nhà Chùa để làm việc. Các ông phải hiểu được là : Quy-củ đả-thất rất nghiêm khắc, khác với lúc bình thường. Vậy khác ở chỗ nào ? Ấy là ngày nay các ông xin phép sanh tử ở các vị Tổ quá khứ và cũng xin phép sanh tử với ta, ta hứa cho phép sanh tử, vậy sanh tử các ông nằm trong hai tay ta, muốn cho các ông sống thì sống, muốn cho chết thì các ông ngay chỗ nầy chết.

Lúc bình thường Sắc-thân các ông giao nhà Chùa còn tính mệnh phó cho Long-thiên, trong thời kỳ đả-thất thì không như vậy, Sắc-thân, tính mệnh đều giao trọn trong tay ta. Quy-củ nghiêm khắc là như thế nào ? Ta đại khái đem ra nói cho các ông nghe :

- Từ nay về sau