23:42 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách tham khảo » Danh từ Thiền học

Danh từ Thiền học

Danh từ Thiền học

Lược giải từ chữ A lại da (1) => Ngũ gia (120)

Danh từ Thiền học - phần 2

Từ chữ Nhậm Ma (121) đến chữ Thượng Đường (249)

Danh từ Thiền học - phần cuối

Từ chữ Tịch Chiếu (250) đến chữ Vô Tướng (302)