15:33 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Ngữ Lục » Đại Huệ ngữ lục

Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp IV

37. THƯ ĐÁP PHÚ QUÍ THÂN I, 38. THƯ ĐÁP II, 39. THƯ ĐÁP III, 40. THƯ ĐÁP TRẦN QUÝ NHẬM I, 41. THƯ ĐÁP TRẦN QUÍ NHẬM II, 42. THƯ ĐÁP TRIỆU ĐẠO PHU, 43. THƯ GỞI TRƯƠNG ÍCH CHI, 44. THƯ GỞI TRIỆU SƯ TRỌNG, 45. THƯ GỞI LÝ BÁ HÒA.

Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp phần III

25. KHAI THỊ TĂNG THÚC TRÌ, 26. THƯ ĐÁP HỨA THỌ NGUYÊN, 27. KHAI THỊ TRẦN MINH TRỌNG, 28. KHAI THỊ TRỊNH THÀNH TRUNG, 29. THƯ ĐÁP VƯƠNG ĐẠI THỤ, 30. THƯ ĐÁP LÝ TỰ BIỂU, 31. THƯ ĐÁP TRƯƠNG DƯƠNG THÚC, 32. THƯ ĐÁP LÝ BỈNH (TỰ HÁN LÃO), 33. ĐÁP I, 34. HỎI II, 35. ĐÁP II, 36. THƯ ĐÁP GIANG THIẾU MINH.

Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp phần II

15. THƯ ĐÁP TÂNG THIÊN DU II, 16. THƯ ĐÁP III, 17. THƯ ĐÁP IV, 18. THƯ ĐÁP V, 19. THƯ ĐÁP VI, 20. THƯ ĐÁP LÂU KHU MẬT, 21. KHAI THỊ THÔNG HUỆ, 22. KHAI THỊ NGHIÊM TỬ KHAM, 23. KHAI THỊ CHÂN NHƯ, 24. THƯ ĐÁP TỪ ĐÔN TẾ.

Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp phần I

1. THƯ ĐÁP LÝ HIẾN THẦN I, 2. THƯ ĐÁP II, 3. THƯ ĐÁP III, 4. THƯ ĐÁP IV, 5. THƯ ĐÁP V, 6. THƯ ĐÁP VI, 7. THƯ ĐÁP HUỲNH BÁ THÀNH, 8. THƯ ĐÁP LA MẠNH BÁCH, 9. THƯ ĐÁP TỪ ĐÔN LẬP, 10. THƯ ĐÁP ĐẶNG TỬ LẬP, 11. THƯ ĐÁP LỮ THUẤN NGUYÊN, 12. NGỤY CÔNG THỈNH THĂNG TÒA, 13. THƯ ĐÁP TĂNG THIÊN DU, 14. THƯ ĐÁP I.

Đại Huệ ngữ lục - phần I

Đại Huệ ngữ lục - phần I

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục của Ngài, chúng tôi dịch trực tiếp từ Chỉ Nguyệt Lục (Lịch sử Thiền-tông Trung Hoa) và từ Đại Tạng Kinh (tập thứ 47), trong đó gồm các phần Tiểu Sử, Phổ Thuyết, Cơ Duyên, Khám Xét và các Thư giải đáp về Thiền cho các Sĩ-phu. Vì số thư giải đáp quá nhiều nên chúng tôi lược bỏ một số thư hoặc đoạn trùng ý nghĩa. Ngữ-lục của Ngài cũng đã được dịch sang tiếng Anh tên sách là THE LETTERS AND LECTURES OF ZEN MASTER TA HUI, do CHRISTOPHER CLEAREY dịch. Thích Duy Lực.