22:40 EDT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Đường dẫn đến site Hits Truy cập gần đây
miniotel.info 1 Thứ hai, 06 Tháng Sáu 2016 02:18 Theo tháng
lineika.info 1 Thứ hai, 06 Tháng Sáu 2016 13:12 Theo tháng
gentoo-fun.info 1 Thứ hai, 06 Tháng Sáu 2016 19:42 Theo tháng
ikrelines.serveblog.net 1 Thứ ba, 07 Tháng Sáu 2016 02:08 Theo tháng
nashipesni.info 1 Thứ ba, 07 Tháng Sáu 2016 11:16 Theo tháng
idrelinwes.cu.cc 1 Thứ ba, 07 Tháng Sáu 2016 18:01 Theo tháng
krelinfesi.serveblog.net 1 Thứ tư, 08 Tháng Sáu 2016 00:29 Theo tháng
copyrightsettlement.info 1 Thứ năm, 09 Tháng Sáu 2016 00:01 Theo tháng
rosmar.info 1 Thứ sáu, 10 Tháng Sáu 2016 11:17 Theo tháng
nowesidrel.gotdns.ch 1 Thứ sáu, 10 Tháng Sáu 2016 18:17 Theo tháng
sidrelnowe.serveftp.com 1 Thứ bảy, 11 Tháng Sáu 2016 00:41 Theo tháng
relnowesid.myftp.biz 1 Thứ bảy, 11 Tháng Sáu 2016 07:14 Theo tháng
sidrelnowe.servehttp.com 1 Thứ bảy, 11 Tháng Sáu 2016 14:27 Theo tháng
gimnasist.info 1 Thứ hai, 13 Tháng Sáu 2016 06:27 Theo tháng
begmot.info 1 Thứ tư, 15 Tháng Sáu 2016 10:48 Theo tháng
udivitelno.info 1 Thứ tư, 15 Tháng Sáu 2016 17:16 Theo tháng
tiger-foto.info 1 Thứ năm, 16 Tháng Sáu 2016 17:26 Theo tháng
nirakectek.freedynamicdns.net 1 Thứ sáu, 17 Tháng Sáu 2016 05:21 Theo tháng
sempa.info 1 Thứ bảy, 18 Tháng Sáu 2016 11:03 Theo tháng
mystart4.dealwifi.com 1 Thứ hai, 20 Tháng Sáu 2016 21:17 Theo tháng
kiseli.info 1 Thứ ba, 21 Tháng Sáu 2016 11:26 Theo tháng
diversant.info 1 Thứ tư, 22 Tháng Sáu 2016 11:20 Theo tháng
arhangel.info 1 Thứ tư, 22 Tháng Sáu 2016 18:21 Theo tháng
sfer.info 1 Thứ năm, 23 Tháng Sáu 2016 11:06 Theo tháng
napechataite.info 1 Thứ bảy, 25 Tháng Sáu 2016 06:38 Theo tháng
dleportal.info 1 Chủ nhật, 26 Tháng Sáu 2016 19:14 Theo tháng
kefe.info 1 Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2016 09:07 Theo tháng
yellowsticker.info 1 Thứ sáu, 01 Tháng Bảy 2016 08:08 Theo tháng
vozhd.info 1 Thứ sáu, 01 Tháng Bảy 2016 13:53 Theo tháng
list1.info 1 Thứ sáu, 01 Tháng Bảy 2016 20:16 Theo tháng
gapeev.info 1 Thứ bảy, 02 Tháng Bảy 2016 02:40 Theo tháng
nokiasmart.info 1 Chủ nhật, 03 Tháng Bảy 2016 08:33 Theo tháng
stometrovka.info 1 Thứ ba, 05 Tháng Bảy 2016 02:03 Theo tháng
gorbatin.info 1 Thứ tư, 06 Tháng Bảy 2016 01:01 Theo tháng
geomir.info 1 Thứ tư, 06 Tháng Bảy 2016 11:44 Theo tháng
antworks.info 1 Thứ sáu, 08 Tháng Bảy 2016 01:14 Theo tháng
mir-aksessuarov.info 1 Thứ sáu, 08 Tháng Bảy 2016 11:57 Theo tháng
balamut.info 1 Thứ bảy, 09 Tháng Bảy 2016 11:33 Theo tháng
searchincognito.com 1 Thứ tư, 13 Tháng Bảy 2016 00:34 Theo tháng
mystart3.dealwifi.com 1 Thứ năm, 14 Tháng Bảy 2016 04:49 Theo tháng
scheglov.info 1 Thứ năm, 14 Tháng Bảy 2016 18:35 Theo tháng
solarbat.info 1 Thứ sáu, 15 Tháng Bảy 2016 19:52 Theo tháng
rosexpert.info 1 Thứ bảy, 16 Tháng Bảy 2016 02:16 Theo tháng
reflexs.info 1 Thứ ba, 19 Tháng Bảy 2016 00:01 Theo tháng
financist.info 1 Thứ bảy, 23 Tháng Bảy 2016 21:10 Theo tháng
webtheory.info 1 Chủ nhật, 24 Tháng Bảy 2016 03:31 Theo tháng
seolife.info 1 Thứ năm, 28 Tháng Bảy 2016 01:39 Theo tháng
potolochnyi.ru 1 Thứ năm, 28 Tháng Bảy 2016 23:10 Theo tháng
geoconnect.info 1 Thứ sáu, 29 Tháng Bảy 2016 19:27 Theo tháng
polotenca-vanna.ru 1 Chủ nhật, 31 Tháng Bảy 2016 21:04 Theo tháng


  Trang trước  1, 2, 3 ... 127, 128, 129, 130  Trang sau