19:36 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Đường dẫn đến site Hits Truy cập gần đây
booksplanet.info 1 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2016 22:06 Theo tháng
lowestprice.ddnsking.com 1 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2016 05:48 Theo tháng
cenylowest.hopto.org 1 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2016 12:05 Theo tháng
pricelow.freedynamicdns.net 1 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2016 19:43 Theo tháng
costsmall.servehttp.com 1 Thứ sáu, 27 Tháng Năm 2016 00:48 Theo tháng
costssmall.serveminecraft.net 1 Thứ sáu, 27 Tháng Năm 2016 06:29 Theo tháng
costssmall.servepics.com 1 Thứ sáu, 27 Tháng Năm 2016 12:45 Theo tháng
versh.info 1 Thứ bảy, 28 Tháng Năm 2016 17:52 Theo tháng
advokatnn.info 1 Chủ nhật, 29 Tháng Năm 2016 11:46 Theo tháng
technoinschool.info 1 Thứ hai, 30 Tháng Năm 2016 05:31 Theo tháng
mosmath.info 1 Thứ hai, 30 Tháng Năm 2016 17:46 Theo tháng
strangereality.info 1 Thứ ba, 31 Tháng Năm 2016 11:49 Theo tháng
wedforum.info 1 Thứ ba, 31 Tháng Năm 2016 21:53 Theo tháng
europanostra.info 1 Thứ tư, 01 Tháng Sáu 2016 04:19 Theo tháng
abpsetleb.redirectme.net 1 Thứ tư, 01 Tháng Sáu 2016 10:30 Theo tháng
psereebeb.3utilities.com 1 Thứ tư, 01 Tháng Sáu 2016 17:09 Theo tháng
drevoznanij.info 1 Thứ tư, 01 Tháng Sáu 2016 22:39 Theo tháng
febapiset.servequake.com 1 Thứ năm, 02 Tháng Sáu 2016 05:28 Theo tháng
apisetfebs.3utilities.com 1 Thứ năm, 02 Tháng Sáu 2016 11:46 Theo tháng
apisetfebs.gotdns.ch 1 Thứ năm, 02 Tháng Sáu 2016 18:05 Theo tháng
podoschba.xyz 1 Thứ năm, 02 Tháng Sáu 2016 22:56 Theo tháng
ebeblonisoh.onthewifi.com 1 Thứ sáu, 03 Tháng Sáu 2016 05:29 Theo tháng
avnutrennjaja.xyz 1 Thứ sáu, 03 Tháng Sáu 2016 11:54 Theo tháng
apemeshkom.xyz 1 Thứ sáu, 03 Tháng Sáu 2016 18:18 Theo tháng
xvnutrennjaja.xyz 1 Thứ sáu, 03 Tháng Sáu 2016 23:15 Theo tháng
lonisohebeb.gotdns.ch 1 Thứ bảy, 04 Tháng Sáu 2016 06:05 Theo tháng
mfobzor.info 1 Thứ bảy, 04 Tháng Sáu 2016 12:18 Theo tháng
rrukladcki.xyz 1 Thứ bảy, 04 Tháng Sáu 2016 21:59 Theo tháng
skiikrelin.cu.cc 1 Chủ nhật, 05 Tháng Sáu 2016 04:38 Theo tháng
juliasak.info 1 Chủ nhật, 05 Tháng Sáu 2016 10:54 Theo tháng
rrvnutrennjaja.xyz 1 Chủ nhật, 05 Tháng Sáu 2016 17:26 Theo tháng
exponews.info 1 Chủ nhật, 05 Tháng Sáu 2016 22:35 Theo tháng
miniotel.info 1 Thứ hai, 06 Tháng Sáu 2016 13:18 Theo tháng
lineika.info 1 Thứ ba, 07 Tháng Sáu 2016 00:12 Theo tháng
gentoo-fun.info 1 Thứ ba, 07 Tháng Sáu 2016 06:42 Theo tháng
ikrelines.serveblog.net 1 Thứ ba, 07 Tháng Sáu 2016 13:08 Theo tháng
nashipesni.info 1 Thứ ba, 07 Tháng Sáu 2016 22:16 Theo tháng
idrelinwes.cu.cc 1 Thứ tư, 08 Tháng Sáu 2016 05:01 Theo tháng
krelinfesi.serveblog.net 1 Thứ tư, 08 Tháng Sáu 2016 11:29 Theo tháng
copyrightsettlement.info 1 Thứ năm, 09 Tháng Sáu 2016 11:01 Theo tháng
rosmar.info 1 Thứ sáu, 10 Tháng Sáu 2016 22:17 Theo tháng
nowesidrel.gotdns.ch 1 Thứ bảy, 11 Tháng Sáu 2016 05:17 Theo tháng
sidrelnowe.serveftp.com 1 Thứ bảy, 11 Tháng Sáu 2016 11:41 Theo tháng
relnowesid.myftp.biz 1 Thứ bảy, 11 Tháng Sáu 2016 18:14 Theo tháng
sidrelnowe.servehttp.com 1 Chủ nhật, 12 Tháng Sáu 2016 01:27 Theo tháng
gimnasist.info 1 Thứ hai, 13 Tháng Sáu 2016 17:27 Theo tháng
begmot.info 1 Thứ tư, 15 Tháng Sáu 2016 21:48 Theo tháng
udivitelno.info 1 Thứ năm, 16 Tháng Sáu 2016 04:16 Theo tháng
tiger-foto.info 1 Thứ sáu, 17 Tháng Sáu 2016 04:26 Theo tháng
nirakectek.freedynamicdns.net 1 Thứ sáu, 17 Tháng Sáu 2016 16:21 Theo tháng


  Trang trước  1, 2, 3 ... 126, 127, 128, 129, 130  Trang sau