Giảng Kinh, Khai Thị Bằng Tiếng Hoa

Pháp âm của Thầy Duy Lực

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: tst